Odpowiedzialność za długi firmy według formy prawnej

Długi firmy nie zawsze oznaczają przykre konsekwencje dla właścicieli. Dowiedz się czemu nawet przy ogromnym zadłużeniu nie które firmy mogą spać spokojnie. W dużej mierze zależy to od formy prawnej firmy.  Eksperci z agencji ratingowej Minister Finansów podpowiadają jak forma prawna wpływa na odpowiedzialność za zadłużenie firmy.

Spółka akcyjna

W przypadku prowadzenia spółki cywilnej odpowiedzialność za długi odbywa się inaczej, niż w przypadku przedsiębiorcy działającego na własną rękę. Tutaj mamy do czynienia ze wspólnikami spółki cywilnej. Ich działalność jest zakładana na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. I przez to wspólnie odpowiadają za wszelkie zobowiązania spółki. Przez to wierzyciele mają sposobność ściągania długów od wszystkich wspólników, jak i od wybranych.

Kiedy wierzyciel egzekwuje dług tylko o jednego ze wspólników, to następnie ma on możliwość domagania się od pozostałych, aby zwrócili mu część poniesionych kosztów. Inną możliwością jest przejęcie większej ilości udziałów w takiej spółce.

W takiej spółce cywilnej wszyscy wspólnicy odpowiadają za długi całym swoim majątkiem osobistym. Przez to wierzyciele mogą decydować się na ściągnięcie zobowiązań z takich wartościowych rzeczy, jak mieszkania, domy, samochody, biżuteria, meble i wiele innych. Jednak nie ma tutaj możliwości odpowiadania całym majątkiem spółki za osobiste zobowiązania wspólnika. Dzięki temu ta forma prowadzenia działalności okazuje się bezpieczniejsza. Majątek spółki cywilnej jest więc niezależny od majątkowych osobistych wspólników.

Jednak wierzyciel ma możliwość wykluczenia z takiej spółki cywilnej wspólnika, który nie jest w stanie pokryć swoich wszelkich zobowiązań osobistych. Dzieje się tak, jeśli zostało udowodnione, że egzekucja wspólnika przez okres ponad 6 miesięcy nie przynosi żadnych rozwiązań. Dodatkowo wierzyciel bierze pod uwagę odpowiednie prawa wspólnika, decydującego się na wystąpienie z takiej spółki cywilnej. Możliwe, że ponosiłby w tym kierunku jeszcze inne zobowiązania.

Spółki handlowe

Również w tym wypadku spółka handlowa nie jest odpowiedzialna za osobiste zobowiązania swoich wspólników. Jednak w tym wypadku wierzyciel ma możliwość skorzystania, podczas egzekucji, z osobistych udziałów wspólnika, czyli z jego akcji. Liczy się jeszcze stopień zaawansowania spółki handlowej. Im bardziej, tym zakres odpowiedzialności wspólnika za długi spółki, poprzez swój majątek osobisty, staje się o wiele mniejszy.

Spółka jawna – odpowiedzialność za długi

Sprawa spółki jawnej jest bardzo przybliżona do pozostałych spółek cywilnych. Za wszelkie zobowiązania spółki, każdy ze wspólników, jest odpowiedzialny całym majątkiem osobistym. Wierzyciel jednak nie ma sposobności dokonania egzekucji wykorzystując majątek osobisty wspólników spółki jawnej. Wyjątkiem jest czas, kiedy to wierzyciel udowodni, że egzekucja z majątki spółki nie przynosi żadnych efektów.

Dzięki temu zobowiązania spółki jawnej chronią osobisty majątek wspólników. Są więc skutecznie chronieni przed utratą majątku osobistego, co nie można zauważyć w przypadku każdej formy działalności gospodarczej.

Spółka partnerska

Celem stworzenia spółki partnerskiej jest połączenie się wspólników, którzy zamierzają wykonywać wolny zawód. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać tylko osoby fizyczne, które są odpowiednio uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Są one dokładnie określone w ustawie i zaliczają się do nich takie zawody, jak: broker ubezpieczeniowy, adwokat, pielęgniarka i wiele innych.

Odpowiedzialność spółki partnerskiej za długi jest przede wszystkim zależna od źródła takiego zobowiązania. Wszyscy partnerzy solidanie ponoszą takiego za zwykłe długi, które nie dotyczą wykonania wolnego zawodu w spółce. Ale dzieje się tak, jeśli wierzyciel nie ma możliwości przeprowadzenia egzekucji korzystając z majątku spółki.

Natomiast partnerzy nie ponoszą indywidualnie kosztów za zobowiązania spółki, które tworzą się na podstawie wykonywanej pracy, w postaci wolnego zawodu, przez pozostałych partnerów w spółce. Dodatkowo nie dotyczą ich zobowiązania spółki wynikające z zaniechań bądź działań osób, które są zatrudnione przez spółkę, które nie wchodzą w skład partnerów spółki.

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna

Najpierw warto przyjrzeć się sytuacji w spółce komandytowej, w której to wszyscy komplementariusze, czyli wspólnicy, są odpowiedzialni za jej długi całym swoim majątkiem prywatnym. Sprawa wygląda bardzo podobnie, jak w przypadku spółki jawnej. Ograniczona jest jednak odpowiedzialność komandytariuszy, do sumy komandytowej, która jest zaznaczona w umowie spółki. Prawo określa, że w takiej spółce musi pojawić się minimum jeden komandytariusz, jak i jeden komplementariusz.

Wniosek jest prosty – w lepszym położeniu znajduje się komandytariusz.

Inaczej sprawa przedstawia się w wypadku spółki komandytowo akcyjnej. W niej minimum jeden wspólnik, komplementariusz, odpowiada za jej zobowiązania swoim majątkiem. Natomiast minimum jeden akcjonariusz nie jest w ogóle za to odpowiedzialny. Majątek takiej spółki nie ma wpływu na osobiste zobowiązania jej wspólników.

Komplementariusz odpowiada więc całym swoim majątkiem osobistym, odpowiada również ze wspólnikami, jak i całą spółka za całość długu. Nie ma możliwości ograniczenia jego odpowiedzialności w tak zwanych stosunkach zewnętrznych. Jednak wierzyciel podejmuje się egzekucji, z zastosowaniem majątku osobistego komplementariusza, jeśli nie ma możliwości skorzystania z majątku spółki bądź taka egzekucja nie przynosi żadnych efektów.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spotykamy się z odpowiedzialnością za długi, wobec wszystkich członków zarządu solidarnie. Jeśli wspólnicy nie zaliczają się do zarządu, nie odpowiadają majątkiem osobistym. Odpowiedzialność jest również zależna od wniesionych przez nich wkładów, na samym początku utworzenia takiej spółki, jak i w późniejszym czasie.

Spółka akcyjna ukazuje nam całkowicie inną sytuację. W jej wypadku odpowiedzialność za zobowiązania pojawia się tylko wtedy, gdy pojawiły się tak zwane „szkody zawinione”. W tym wypadku akcjonariusze nie są odpowiedzialni swoim osobistym majątkiem. Więc spółka może stracić tylko wtedy, jeśli wartość jej akcji diametralnie się obniży.

Podsumowanie: Ten krótki opis odpowiedzialności za długi prowadzonej działalności gospodarczej dokładnie nas informują, że jej forma ma bardzo istotne znaczenie. Zanim więc ją założymy, musimy ustalić, które rozwiązanie jest dla nas najlepsze.